نرم افزار موبایل زمرد

با تلاش و پیگیری همکاران بخش نرم افزار شرکت داده نگار پیشرو، نرم افزار موبایل سیستم آموزشگاهی زمرد نیز تولید شد.
این نرم افزار جهت سیستم عامل اندروید تولید شده و مراحل تست اولیه و رفع اشکال آن با موفقیت به پایان رسید.