دریافت کد اساتید حق التدریس

طی هماهنگی مدیران شرکت داده نگارپیشرو با کارشناسان محترم سازمان مرکزی به زودی امکان دریافت کد اساتید حق التدریس در سامانه الماس ایجاد می گردد.
همچنین ارتباط سیستم الماس با سیستم مالی سازمان مرکزی برقرار گردیده پرداخت های اساتید حق التدریس و صندوق رفاه دانشجویی به صورت آنلاین امکان پذیرمی گردد.