سیستم اتوماسیون اداری

افزودن سیستم اتوماسیون اداری به نرم افزارهای شرکت داده نگار پیشرو در صورت درخواست مراکز محترم آموزشی

بیشتر

دریافت کد اساتید حق التدریس

طی هماهنگی مدیران شرکت داده نگار پیشرو با کارشناسان محترم سازمان مرکزی به زودی امکان دریافت کد اساتید حق التدریس در سامانه الماس ایجاد می گردد

بیشتر

نرم افزار موبایل الماس

نرم افزار موبایل الماس بر اساس سیستم جامع دانشگاهی الماس طراحی و تولید شد و هم اکنون دانشگاه هایی که از سیستم جامع دانشگاهی الماس استفاده می کنند

بیشتر